درباره من

من یک مادرم. خانه داری و آشپزی ام به قول همسرم کمتر از بیست نیست. بازی با کلمات و قلاب کردن واژه ها بزرگترین تفریح من است. معمولا به وقت دلم می نویسم و کتاب میخوانم.
هر کتابی را که دست می گیرم، هر طور شده باید تمامش کنم. کلمه آخرش را نخوانم، خیالم راحت نمی شود.
فکر می کنم‌ ممکن است، سرقت ادبی صورت بگیرد و قبل از نقطه پایان از دور گردون خارج شود. پس بی درنگ یک لقمه چپش می کنم.😃😃