جهان با انتخاب‌های من ساخته می‌شود

بالاخره انتظار به سر‌آمد. پرونده بسته و سوت آغاز مسابقه به صدا در‌آمد و اسامی نامزدها تیتر شد در رسانه و فضای مجازی و در و دیوار و پشت شیشه‌ی بقالی اکبر‌آقا. همه از دم گرگ باران‌دیده. سیاست‌مداری از سر تا پایشان می‌بارید. کلید رقابت زده شد.. نامزدها عکس‌تبلیغاتی می‌گیرند با حالت‌هایی که بارها و …
ادامه ی نوشته جهان با انتخاب‌های من ساخته می‌شود

مهاجرت

مهاجرت قصه‌ی غصه‌دار نام‌آشنایی که چند ساله شکل و شمایلش انقدر عوض شده که غرض و مرض‌هاش هم روز‌به‌روز در حال شکل عوض کردنه…!

شهید خدمت

  سلام بر ابراهیم. سلام بر شهید جمهور سلام بر شهید سلامت، شهید امنیت و شهید خدمت سلام‌ بر تو ای خلاصه علم انبیاء   بیشتر از یک هفته است که مشترک مورد نظر در دسترس نیست و تو در آغوش خدایی. نیستی و قرار نیست با دیدن سفرهای استانی و حضورت در میان مردم …
ادامه ی نوشته شهید خدمت