تقابل ذهن‌ و قلم

این نوشته دسته‌بندی متفاوتی از ادم‌های جامعه است. انسان‌هایی که در مواجهه با رویکردهای تلخ و شیرین اجتماع به دلخواه در جبهه‌ای از جنس سکوت، هیاهو و حتی بی‌تفاوتی سنگر می‌گیرند!