بایگانی برچسب: جمعه/ دلتنگی/ امام_زمان/ گونه های_خیس /پیاله_اشک/ ترافیک_نامهربانی/انتظار_شیرین/ظهور

خانه ی دوست

سلام ای بهترینِ زمین و زمان سلام ای آقای من سلام‌ ای جان‌ جهان انتظار تو انتظار شیرینی است که دوستش دارم و عشق تو عشق بی نظیری است که مرا بس است هر بار دلتنگی هایم را مرور می کنم تو را در حوالی دلم احساس می کنم هنوز هم به رسم گذشته وقتی …