بایگانی برچسب: حال_خوب /عزت_نفس /شادی /عصر_ارتباطات /فرار_کردن /مسموم /عقاید_شخصی /برنامه_ریزی /استعداد /استاد_بد_اخلاق /همسر_بددهن /میهمانی /صادق /تعهد_خانودگی /لباس_رنگ_روشن /مشاوره /پیشرفت

چند راهکار جدید برای اینکه حال دلمان خوب باشد

همه ما در اطراف خود با انسان هایی روبرو هستیم که گرچه اهل کتک کاری و دعوا نیستند و جنس خشونت شان متفاوت است. اما انسان هایی هستند که با توسل به قدرت جادویی کلمات و زخم زبان، اثر مخربی را روی روح و روان دیگران می گذارند. در این مقاله چند راهکار برای مواجهه اصولی تر با این شرایط گفته شده است.