بایگانی برچسب: خدا /شکرگزاری /غم /امام_حسین /محرم /عزاداری /هیئت /عروسک /خنده /سجاده / چای_تلخ /ترافیک /قایم‌باشک /قورمه_سبزی /شال_و_کلاه

یاد خدا

بعد مدتها رفتم سراغ دفتر شکر گزاری و یه سری بهش زدم. خیلی وقت‌ بود که از حاشیه ذهنم‌ پاک شده بود، نه اینکه موردی برای شکرگزاری نداشتم نه….   فقط این ذهنیت و این باور و این مدل یادآوری تو ترافیک و هرج‌و‌مرج و شلم شوربای ذهنم گم‌و‌گور شده بود.   نمی‌نوشتم اما حواسم …