بایگانی برچسب: دنیای_خیال /فردای_بهتر /حس_مادرانه /میز_صبحانه /ساندویچ /کودک_کار /ناهار /گرسنگی /بچه ها /معجزه /شگفتی /کوچه_پس_کوچه_های_شهر

خیالی که با من قهر کرد!

این روز نوشت من در مورد خیال زود رنج و بازی گوشم است که هر وقت سودای آمدن و بودن به سرش می زند، باید در کنارش باشم و در دنیایش قدم بزنم وگرنه خیلی زود خاطره بودنش از خاطرم محو می شود!