بایگانی برچسب: رمضان /میهمانی_خدا /چشم_بارانی /قران /نماز /روزه /نجوای_شبانه /مناجات /عبادت /خواب /قصه_دل /غروب_غم_انگیز /شب_قدر /امواج_گناه /یونس_پیامبر

روز‌های آخر میهمانی

روزهای اخر ضیافت الهی است و نفس ثانیه‌ها به شماره افتاده.
دلتنگی چنبره زده بر گلویم و هزاران افسوس دامن دلم را گرفته و رهایم نمی‌کنند.
کاش بیشتر قدر شب‌های قدر و مناجات یواشکی و درد‌و‌دلهای دو‌نفره با خدا را می‌دانستم.

خدایا این بنده گناهکار را ببخش و به مهر نگاهی میهمانم کن که تو همه دار‌و‌ندار‌منی و من بی‌ تو به جایی نمی‌رسم …!