جهان با انتخاب‌های من ساخته می‌شود

بالاخره انتظار به سر‌آمد. پرونده بسته و سوت آغاز مسابقه به صدا در‌آمد و اسامی نامزدها تیتر شد در رسانه و فضای مجازی و در و دیوار و پشت شیشه‌ی بقالی اکبر‌آقا. همه از دم گرگ باران‌دیده. سیاست‌مداری از سر تا پایشان می‌بارید. کلید رقابت زده شد.. نامزدها عکس‌تبلیغاتی می‌گیرند با حالت‌هایی که بارها و …
ادامه ی نوشته جهان با انتخاب‌های من ساخته می‌شود