بایگانی برچسب: شادی / شادی_کردن /فرار /قهقهه /فرار_کردن /خنده /گریه / دوست / قهقهه_مستانه / مهار / مهار_کردن /ترس /رفتار_دفاعی

از شادی فرار می کنم

  نمیدانم برای شما هم پیش آمده که درست وسط یک ضیافت و مهمانی که همه در حال خوشحالی کردن هستند، وجودتان مملو از غصه شود؟ خودتان را بردارید و به گوشه ای پناه ببرید و در خلوت گونه هایتان را میهمان قطرات اشک نامیمونی بکنید که اصرار دارند، باشند. شاید در این میان کسی …