برای شروع فردا دیر است!

این مقاله نکاتی را پیرامون تغییر عادت‌ها و ایجاد رفتار جدید و یادآوری نکاتی کاملا ساده برای تحقق این امر بیان می‌کند.