خانه‌ی امن

کرمان. تبریز. اهواز. همدان و کرمانشاه خیلی قشنگه. اما رفتن به مشهد و پابوس آقا یه چیز دیگه‌س.   دست‌به‌سینه بایستی و اجازه بگیری و بری برا زیارت و دیدن و بوئیدن و‌ بوسیدن ضریح طلایی. خالی‌شدن و صحبت‌کردن با نازنینی که حرف نزده میدونه چی راهت رو به سمت ضریح کج کرده….. تو عالم …
ادامه ی نوشته خانه‌ی امن