بایگانی برچسب: /ناهار /غذا_پختن/کودتا /رژه_کلمات /میزبان /میهمان /آشنای_غریبه /مادر /همسر /پرچین_زیبا #نویسندگی /شکارچی /صیاد /طلوع_و_غروب_آفتاب

روز بی‌قلم

امروز موقع درست کردن غذا یک ایده برای نوشتن مثل خوره افتاد تو جونم. تک‌تک سلول‌های مغزم در یک هماهنگی زایدالوصفی شورش کردند و به تکاپو افتادند. تا من کلمات جدید رو استخدام کنم و پرچین زیبایی از به زنجیر کشیدن کلمات سرگردان در ذهنم بسازم و خود درونیم رو خلاص کنم از همهمه وسوسه …