بایگانی برچسب: کتاب_خاطرات/ قاب_آینه /شناسنامه_ادبی /فرزند_خلف /سمفونی_خنده‌دار/پدربزرگ/دلتنگی /ماه_رمضان /مرثیه /همسر /کتابخانه /چای_تلخ/قرص_مسکّن /مادر_مرحوم

روز پر‌خاطره من

روزهای آخر ماه رمضان بود و من حال و حوصله نداشتم . چند روز بیشتر از مراسم چهلم پدر‌بزرگ‌ نگذشته بود و هوای خانه‌مان کاملا ابری بود. دلتنگی و بغض و گریه و ناراحتی قصه هر شب خانه‌مان بود. خاطره بازی می‌کردیم و سعی داشتیم با یاد‌کردن از پدر‌بزرگ بچه‌ها خودمان را گول بزنیم و …