کرمان خونین

نمی‌دانم عصبانی‌ام یا ناراحت؟ گریه کنم یا خشمگین باشم و فریادم را چون گلوله‌ای آتشین آوار کنم روی اسرائیل که جنگ غزه را تا منطقه پیش کشیده است.   این چه وضعی است؟ چرا تاریخ در کشور ما مدام تکرار می‌شود؟ زخم‌ روی زخم خون‌ روی خون درد روی درد و داغ روی داغ دلمان …
ادامه ی نوشته کرمان خونین