بایگانی برچسب: گوش_ کردن /نوشتن /نوشتن_درمانی /کتاب /خلق_عادت /روز_نوشت /خاطرات / حرف_زدن /انباشت_های_ذهنی /افکار_ازار_دهنده /

کاش حرف زدن بلد نبودیم

ما ادم ها حرف های زیادی در دلمان داریم، هر وقت کسی را می بینیم دلمان می خواهد گوش هایش را حداقل برای ساعتی در اختیار ما بگذارد تا خالی شویم از انباشت های ذهنی، روحی و فکری. خالی شویم از تمام آنچه که روی دلمان سنگینی می کند و با حرف زدن حال دلمان …